Udział w konferencjach

rok 2022/2023

Agnieszka Stark
Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej
"Dziecko woła o pomoc” Fundacja Pozytywni
„Nowe strategie terapii logopedycznej, KOMLOGO

Iwona Kałdońska
„Model wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie”; ORE

Monika Gołubiew – Konieczna
„Dostępna szkoła”; ORE

Dagmara Wolny
„Dostępna szkoła”; ORE

Marta Dopierała
„Zagrożenie niedostosowaniem społecznym – co trzeba wiedzieć, żeby pomóc dziecku?”; Centrum Diagnozy i terapii ADHD

Beata Świętorecka
„Jak pisać raport Neuroflow ATS”
„Autyzm a dysleksja w dzieciństwie i dorosłości” IWRD

Beata Kurylonek
„Praca z dzieckiem wysoko wrażliwym i lękowym”
„Depresja u nastolatków”
„Ćwiczenia wyciszające w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym”
„Jak wzmocnić poczucie wartości u dzieci?”

Olga Klementowicz
„Zaburzenia przetwarzania słuchowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”; UG
Klementowicz „Asertywnosć u dzieci”; M. Ciepliński SP 35
Klementowicz „ Temperament, Stuttering Frequency and Impact in Preschool Children who Stutter” Sarah Delpeche, Michael Palin Centre, London

Edyta Cimek
„Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej”; Instytut Logopedyczny
„Oddech to podstawa w terapii logopedycznej”; Instytut Logopedyczny

Marta Dopierała
„Jak pracować z dzieckiem z opozycyjno – buntowniczymi zaburzeniami zachowania?”; Strefa Wsparcia Pedagoga
„Wysoka wrażliwość u dzieci”; Strefa Wsparcia Pedagoga
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”Dopierała „ Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka”; Strefa Wsparcia Pedagoga

Justyna Sokołowska – Orzoł
„Dysleksja a Zespół Aspergera"

Daria Pazda
„Jak kreatywnie uczyć ortografii?” Centrum Metody Krakowskiej
„Mnożenie i dzielenie – aktywne uczenie z wykorzystaniem klocków NUMICON”

rok 2021/2022

Agnieszka Kornacka, Iwona Kałdońska
Konferencja Prewencja zdarzeń suicydalnych w środowisku szkolnym, Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 23

Iwona Kałdońska, Alina Pietrowska, Marta Dopierała, Urszula Rodzik
Konferencja Dziecko doświadczające traumy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Urszula Rodzik
Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci i Młodzieży i ich Rodzin „Jeśli nie ADHD, to co?”

rok 2020/2021

Monika Gołubiew – Konieczna
Krajowa Konferencja pt. Zły nastrój czy depresja? Jak pomóc sobie i uczniom
IBO Instytut Badań w Oświacie

Monika Gołubiew – Konieczna
Konferencja online Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ORE

Monika Gołubiew – Konieczna
Konferencja online Wykorzystanie potencjału uczniów w procesie diagnostycznym w doradztwie zawodowym
ORE

Katarzyna Mówińska – Jakubowska
Konferencja szkoleniowa "Akcja – relacja czyli wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży"
NPDP Studio Psychologiczne

Edyta Cimek
XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „!5 lat IWRD. Terapia osób z autyzmem – model dr Kranz i dr McClannahan w badaniach i praktyce”

Iwona Kałdońska
13 ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Małgorzata Nikończuk, Dagmara Wolny, Monika Gołubiew – Konieczna
Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą
Konferencja online

Monika Gołubiew – Konieczna
XIV Kongres Prawa Oświatowego Ośrodek szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie
Konferencja online 

Urszula Rodzik
Dziecko pokrzywdzone przestępstwem
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Konferencja online

Anna Frost – Waluś, Magdalena Kowalska, Iwona Kałdońska, Katarzyna Mówinska – Jakubowska
Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?
PTTD-B II
Konferencja online

Alina Pietrowska
Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody.
Zintegrowany System Kwalifikacji
Ogólnopolska konferencja online

rok 2020

Alina Pietrowska, Anna Frost-Waluś, Małgorzata Nikończuk
Konferencja „Inspiracje – trendy i praktyka doradztwa zawodowego”, CEN

Marta Dopierała Iwona Kałdońska, Beata Świętorecka
e-Konferencja „Zdalne nauczanie  a specjalne potrzeby edukacyjne”, Learnetic

Agnieszka Stark, Edyta Cimek, Olga Klementowicz, Wiesława Aniszewska 
Konferencja naukowa „Logopedia polska – osiągnięcia i perspektywy rozwoju”

rok 2019

Cała rada pedagogiczna

Dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi  - styl przywiązania jako istotny czynnik rozwoju
Fundacja Wspierania Dziecka i Rodziny, Gdańsk

Monika Sztolpa – Zaremba, Marta Dopierała, Iwona Kałdońska
VII Konferencja Zdrowy Pomorzanin pt. Stres problemem dzisiejszych czasów. Rodzina. Szkoła. Środowisko

Michalina Płotka
Seminarium w ramach Projektu #oznaczeni pt. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania krzywdzenia dzieci. Diagnoza i profilaktyka
Fundacja Wspierania Rodzin Przystań

Dagmara Wolny
Konferencja MEN Edukacja włączająca – od założeń do praktyki

rok 2018
Anna Frost – Waluś, Alina Beister, Alina Pietrowska, Małgorzata Nikończuk
Konferencja CEN „Okiem praktyka” – inspirujące trendy w doradztwie zawodowym, CEN Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna, Beata Świętorecka
Funkcjonowanie dziecka z chorobą rzadką w społeczeństwie, GUM, Gdańsk

Alina Pietrowska
Seminarium informacyjne organizowane przez IBE nt. Zintegrowany System kwalifikacyjny – czym jest i dlaczego jest potrzebny?  IBE

Monika Gołubiew-Konieczna
Z cyklu Horyzonty pedagogiczne - Od (nie) pełnosprawności do różnorodności. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w edukacji, rehabilitacji i wsparciu. UWM Olsztyn

Monika Gołubiew-Konieczna
KODA - słyszące dzieci głuchych rodziców - inność nierozpoznana. ORE Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna
III Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa JA TEŻ JESTEM - Fundacja JA TEŻ Gdańsk

Urszula Rodzik, Barbara Hirsz, Dagmara Wolny
Seminarium "Jak pomagać uczniowi z dysleksją w pokonywaniu trudności w liczeniu?" PTD Gdańsk

Małgorzata Nikończuk
Konferencja szkoleniowa „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 – 15 lat

Marta Dopierała
Konwersatorium „Dziecko z trudnościami rozwojowymi a funkcjonowanie w szkole”, FWDziR Gdańsk

Iwona Kałdońska, Beata Kurylonek, Monika Gołubiew – Konieczna
VI Konferencja ZDROWY POMORZANIN pt. Profilaktyka zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży,  ODN Słupsk

Monika Gołubiew – Konieczna
Konferencja „Uczniowie z problemami emocjonalno – społecznymi, znane problemy, nowe rozwiązania”,  ODN Słupsk

Marta Dopierała
X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”,  IRD Gdańsk

Alina Pietrowska, Anna Frost – Waluś
Seminarium w ramach Projektu „Konsekwencje zdrowotne używania środków psychoaktywnych. W jaki sposób uratować nasze dzieci?”, Fundacja Wspierania Rodzin Przystań


rok 2017

Monika Gołubiew – Konieczna
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ORE Warszawa

Monika Sztolpa
Diagnoza w praktyce psychologicznej – Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania. Warszawa Uniwersytet SWPS

Alina Beister, Beata Grabowska, Beata Kurylonek, Magdalena Majewska, Dagmara Wolny
Tyfloedukacja – diagnoza i funkcjonowanie uczniów słabowidzących i niewidomych. SOSW nr 6 w Łodzi

Dagmara Wolny
Reforma edukacji krok po kroku. CEN Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Zastosowanie testu PTZ – D w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Fundacja BONUM COMMUNE Poznań

Dagmara Wolny
Edukacja wczesnoszkolna – wdrażanie nowej podstawy programowej. CEN Gdańsk


rok 2016

Beata Kurylonek, Marta Dopierała
Jak nie agresja, to co? PTTPiB Gdańsk

Beata Grabowska
Prosimy dotykać eksponatów. PZN Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Kongres Edukacja Równych. PCG Edukacja Łódź

Monika Gołubiew-Konieczna, Beata Świętorecka
Kompetencje dziecka przewlekle chorego. UG Gdańsk


rok 2015

Wiesława Aniszewska, Edyta Cimek
Diagnoza funkcjonalna dzieci ze specyficznymi zaburzeniami językowymi. PTL przy UG

Wiesława Aniszewska, Edyta Cimek
Wspomaganie rozwoju funkcji motorycznych narządów mowy jako integralny element profilaktyki logopedycznej. PTL przy UG.

Wiesława Aniszewska
Pacjent z obciażeniami internistycznymi w terapii logopedycznej. PTL przy UG

Maria Faściszewska
Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci z SLI w systemie PPP.

Monika Sztolpa
Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce. SWPS Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna, Izabela Banaszczyk
Psycholog czy tekstolog. Instytut Psychologii UG

Izabela Banaszczyk
Jeśli nie zespół Aspergera, to co? PTPiB Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych- wyzwania, inspiracje, przyszłość. MEN Warszawa
„SMOK” kluczem do edukacji włączajacej- ODiTKS i UM Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Dyskursy Pedagogiki Specjalnej „Pozainstytucjonalna przestrzeń życia osób niepełnosprawnych”- Zakład Pedagogiki Specjalnej UG

Monika Gołubiew-Konieczna
II Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Ja Też mam Przyszłość”. Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ Gdańsk

Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół. ORE Warszawa

Monika Gołubiew-Konieczna
Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole. UG Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Uczniowie niepełnosprawni w polskiej szkole – inkluzja/integracja? ZNP i UG Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i w szkole – aspekt medyczny, dydaktyczny, wychowawczo-opiekuńczy. KO Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna
Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną. PSOUU, koło w Gdańsku


rok
2014

Izabela Banaszczyk
Osoby z zespołem Aspergera- świat emocji, Fundacja SYNAPSIS Warszawa

Agata Gąsior
Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy, ORE Warszawa

Dorota Radej, Monika Gołubiew-Konieczna
Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk

Monika Gołubiew-Konieczna, Anna Frost-Waluś, Alina Pietrowska
Wysłuchajcie nas! (Hear our voices!), PSOUU Koło Gdańsk

Barbara Hirsz, Monika Sztolpa
Dysleksja i dyskalkulia w świetle wiedzy i praktyki interdyscyplinarnej, PTD Gdańsk

Monika Gołubiew, Beata Grabowska
Dziecko sześcioletnie w szkole- wyzwania dla dziecka, rodziny, szkoły, IBE Warszawa

Monika Gołubiew, Barbara Hirsz, Urszula Rodzik
Pierwszy dzień, tydzień, miesiąc i rok: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków, IBE Warszawa

Dorota Radej, Barbara Hirsz, Monika Gołubiew
Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej, IBE Warszawa

Anna Frost-Waluś, Izabela Banaszczyk, Alina Pietrowska
Zespół Aspergera a droga do sukcesu, PPP Nr 4 w Gdańsku

Agata Gąsior
Dobry początek- współczesne kierunki we wczesnym wspomaganiu rozwoju, PSOUU, koło w Gdańsku

Monika Gołubiew
ICF- inne spojrzenie na człowieka, ZUS Warszawa

Monika Gołubiew
Współpraca BP, ODN i PPP w ramach kompleksowego wspierania szkół i placówek, ORE Warszawa

Monika Gołubiew, Monika Sztolpa, Alina Pietrowska, Anna Frost – Waluś
Nowe kierunki w psychoterapii- psychoterapia pozytywna, wprowadzenie do metody, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Sopot