PPP 7 zaprasza dzieci i młodzież, rodziców oraz nauczycieli

       

Celem pracy Poradni jest:
 • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej),
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • udzielanie dzieciom i ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Swoje zadania Poradnia realizuje poprzez:
 • diagnozowanie,
 • opiniowanie,
 • działalność terapeutyczną,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • prowadzenie mediacji,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • działalność profilaktyczną,
 • poradnictwo i konsultacje,
 • działalność informacyjno-szkoleniową.

Poradnia prowadzi diagnozę, terapię i orzecznictwo dzieci i młodzieży
z inwalidztwem wzroku i słuchu.

OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC

NIE WYMAGAMY SKIEROWAŃ (ze szkoły, od lekarza lub innych placówek)