Kiedy mamy kłopot, szukamy pomocy i wsparcia, staramy się rozwiązać problem. Jednym z miejsc wspierających zatroskanych rodziców są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Jednak diagnoza problemów dziecka, rodziny oraz jednorazowe wsparcie okazuje się często zbyt małą pomocą, dlatego czasami proponujemy udział w zajęciach Szkoły dla rodziców i wychowawców.

Rodzina to miejsce i osoby witające nas na tym świecie. Tu mamy czas dorastać, uczyć się, kształtować, usamodzielniać i przygotowywać do dorosłego życia. Rodzina ma za zadanie ochronę, wspieranie, dawanie ciepła, miłości oraz bezpieczeństwa. Gdy dziecko pojawia się wśród nas, a my stajemy się rodzicami to mamy pewne oczekiwania, marzenia, założenia, którymi chcemy się kierować. Zakładamy często, że będziemy rodzicami doskonałymi, kochającymi, cierpliwymi i wybaczającymi. Często zakładamy, iż nie popełnimy „błędów” naszych rodziców.

Rodzicielstwo jednak dla wielu z nas okazuje się bardzo trudną rolą życiową. Nasze dziecko stale się zmienia i nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Nie ma od tej roli urlopu, nie można sobie zrobić przerwy.

Rodzicielstwo to przygoda, może być trudna, pełna pułapek, niedogodności, ale może być także fascynująca, zaskakująca, odkrywcza, nadająca życiu sens.
By stworzyć zwartą i stabilną konstrukcję jaką jest rodzina warto nauczyć się kilku podstawowych zasad związanych z nawiązywaniem prawidłowych, wspierających relacji z drugim człowiekiem.

Szkoła dla rodziców to cykl dziesięciu dwugodzinnych spotkań grupowych. Zajęcia oparte są o materiał zawarty w książce A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.

Szkoła dla rodziców ma za zadanie uświadomienie dorosłym opiekunom, iż skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby wychować dziecko i zmienić jego trudne zachowania często należy zacząć zmiany od siebie.

Osoby prowadzące wraz z rodzicami próbują podczas zajęć „wypracować” pewne ważne myśli dotyczące okazywania uczuć, szacunku przy jednoczesnym wyznaczaniu granic, stawianiu wymagań.

Starają się podczas zajęć uczyć praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji ze swoimi dziećmi. Rodzice często nie wierzą we własne siły, możliwości, kompetencje i zasoby. To sprawia, że ich rodzicielstwo jest trudne, często obwarowane widmem porażki. Podczas zajęć każdy rodzic może poznać swoje mocne strony i odkryć pokłady mocy, jakie posiada. Ma też szansę na wsparcie ze strony innych rodziców, co dodaje otuchy i pozwala poczuć się pewniej.

Dzieci bardzo się cieszą, gdy dowiadują się, że ich rodzice chodzą do takiej szkoły. Jest to dla nich jasny komunikat, iż są ważne, godne uwagi
i zaangażowania. Sam fakt uczestniczenia ich rodziców w takich zajęciach daje dzieciom podstawę, by myślały o sobie jak o kimś naprawdę ważnym.

Opracowała :
Beata Kurylonek