Dyrekcja

Dyrektor: 
mgr Monika Gołubiew-Konieczna
 psycholog, studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej i doradztwa zawodowego z   elementami coachingu, oligofrenopedagog; uprawnienia z zakresu pedagogiki leczniczej,  ukończyła I stopień szkoły Terapii Skoncentrowanej na  Rozwiązaniach,
Wicedyrektor:
mgr Dagmara Wolny
 pedagog – specjalista z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki, studia   podyplomowe w zakresie kształcenia zintegrowanego i terapii pedagogicznej, diagnoza dzieci i   młodzieży z trudnościami w uczeniu się matematyki, ukończone szkolenie z zakresu terapii metodą  prof. A. A. Tomatisa

Psycholodzy

mgr Marta Dopierała  diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, studia podyplomowe w   zakresie doradztwa zawodowego, ukończyła 2-stopniową szkołę Terapii Skoncentrowanej na  Rozwiazaniach, posiada uprawnienie logopedyczne oraz mediatora sądowego, realizator programu "Szkoła dla Rodziców"
mgr Anna Frost-Waluś  studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i psychoonkologii, diagnoza dzieci i   młodzieży  z różnych działów poradnictwa psychologicznego, porady i konsultacje, realizator programu "Szkoła dla Rodziców"
mgr Agata Gąsior  diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego 
mgr Iwona Kałdońska  psychoterapeuta, I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, specjalista w zakresie pracy   z dziećmi w wieku przedszkolnym, realizator programu "Szkoła dla Rodziców"
mgr Magdalena Kowalska  diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, specjalista w zakresie   pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami i wspierania ich rodzin
mgr Beata Kurylonek  diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, przeciwdziałanie   patologiom społecznym,  ukończyła 2-stopniową szkołę Terapii Skoncentrowanej na  Rozwiazaniach, realizator programu "Szkoła dla Rodziców"
mgr Katarzyna Mówińska-Jakubowska  diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, studia podyplomowe w   zakresie psychologii klinicznej - długotrwałe zwolnienie lekarskie
mgr Małgorzata Nikończuk  diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,   studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, I stopień specjalizacji z zakresu psychologii   klinicznej, terapeuta integracji sensorycznej, realizator programu "Szkoła dla Rodziców"
dr Edyta Orłowska  diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, terapia rodziny
mgr Maria Pachulczak  diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa, porady i konsultacje, ukończyła I stopień szkoły Terapii Skoncentrowanej na  Rozwiazaniach - urlop macierzyński
mgr Alina Pietrowska  studia podyplomowe w zakresie: surdotyflopedagogiki (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem   słuchu), przeciwdziałania patologiom społecznym oraz doradztwa zawodowego z elementami   coachingu; diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, porady i   konsultacje, realizator programu "Szkoła dla Rodziców"
mgr Magdalena Puch diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa, porady i konsultacje, terapeuta TSR, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, pedagog
mgr Justyna Sokołowska-Orzoł diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, porady i konsultacje, ukończyła I stopień szkoły Terapii Skoncentrowanej na  Rozwiazaniach,  kurs podstawowy "Porozumiewanie bez przemocywg Marshalla Rosenberga", trener umiejętności społecznych, trener uwagi, koncentracji i pamieci, realizator programu "Szkoła dla Rodziców", pedagog 

Pedagodzy

mgr Barbara Hirsz  oligofrenopedagog, surdotyflopedagog (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem słuchu),   diagnosta  i terapeuta dzieci i młodzieży z dysleksją oraz trudnościami w uczeniu się matematyki, ukończone szkolenie z zakresu terapii metodą prof. A. A. Tomatisa
mgr Wiesława Hołubowska  surdotyflopedagog (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem słuchu i wzroku),  diagnosta pedagogiczny, terapeuta pedagogiczny, realizator programu "Szkoła dla Rodziców".
mgr Agnieszka Kornacka diagnosta pedagogiczny, terapeuta psychologiczno-pedagogiczny
mgr Daria Pazda-Kniter surdopedagog (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem słuchu), diagnosta pedagogiczny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej
mgr Urszula Rodzik diagnosta i terapeuta dzieci i młodzieży z dysleksją oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki;  ukończone Studium Terapii Depresji
mgr Beata Świętorecka  surdotyflopedagog (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem słuchu), pedagogika opiekuńczo-   wychowawcza, pedagogika lecznicza, diagnoza dzieci i młodzieży z dysleksją, terapia pedagogiczna

Logopedzi

mgr Edyta Cimek  neurologopeda, surdologopeda
mgr Olga Klementowicz  neurologopeda, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju mowy oraz   niepłynnością mowy
mgr Agnieszka Stark  neurologopeda, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju mowy