PPP 7 zaprasza dzieci i młodzież, rodziców oraz nauczycieli

Celem pracy Poradni jest:

udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej),
pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
udzielanie dzieciom i ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Swoje zadania Poradnia realizuje poprzez:
diagnozowanie,
opiniowanie,
działalność terapeutyczną,
prowadzenie grup wsparcia,
prowadzenie mediacji,
podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
działalność profilaktyczną,
poradnictwo i konsultacje,
działalność informacyjno-szkoleniową.
Poradnia prowadzi diagnozę, terapię i orzecznictwo dzieci i młodzieży
z inwalidztwem wzroku i słuchu.

OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC

NIE WYMAGAMY SKIEROWAŃ (ze szkoły, od lekarza lub innych placówek)