Studia, Studia Podyplomowe, Kursy Kwalifikacyjne

rok 2022/2023

Urszula Rodzik
Szkolenie certyfikowane psychodynamiczne 4-letnie w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal w Sopocie – pierwszy rok

Agata Gąsior
Całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin

rok 2021/2022

Michalina Płotka
Ukończenie czteroletnich dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo – behawioralnej; Z WYRÓŻNIENIEM; Szkołą Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Magdalena Majewska
Rozpoczęcie Szkoły Psychoterapii – Laboratorium Psychoedukacyjne

rok 2020/2021

Agnieszka Stark
Ukończenie - Podyplomowe Studia Neurologopedyczne Uniwersytetu Gdańskiego

Magdalena Majewska
Ukończenie – Psychologia, studia magisterskie, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej

Michalina Płotka
Ukończenie pierwszego etapu dwustopniowych czteroletnich studiów podyplomowych Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej
Uniwersytetu SWPS


rok 2020

Magdalena Majewska
Psychologia, studia magisterskie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej;

Michalina Płotka
Szkoła Psychoterapii Poznawczo  - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

 

rok 2019

Monika Gołubiew-Konieczna
Doradztwo zawodowe z elemetami coachingu, WSB Gdańsk

Magdalena Majewska
Psychologia, studia magisterskie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej;

Michalina Płotka
Szkoła Psychoterapii Poznawczo  - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS


rok 2018

Magdalena Majewska
Psychologia, studia magisterskie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej;

Monika Gołubiew-Konieczna
Doradztwo zawodowe z elemetami coachingu, WSB Gdańsk


rok
2016

Edyta Cimek, Maria Faściszewska

Surdologopedia, UG Gdańsk

rok 2015

Monika Sztolpa
Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UG

Alina Pietrowska
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu, WSB Gdańsk

Anna Frost-Waluś
Psychoonkologia, GUM Gdańsk


rok 2012

Beata Świętorecka
Studia Podyplomowe: Pedagogika Lecznicza – GWSH Gdańsk


rok 2011

Agata Gąsior
Studia podyplomowe: Doradztwo Zawodowe – Ateneum Gdańsk