1. W bezpośrednim kontakcie z dzieckiem mówmy do niego wolniej i wyraźniej niż normalnie; wspomagajmy się gestem, ilustracjami – najlepiej czarno-białymi lub innymi rekwizytami; pamiętajmy o spokojnym, śpiewnym i rytmicznym sposobie mówienia. Wyłączmy media zagłuszające nasz głos. Używajmy pojedynczych słów, wyrażeń lub zdań prostych tak, by budować u dziecka prawidłowe wzorce słuchowe słów. Często powtarzajmy słowa kluczowe w danej informacji.
 2. Stymulację rozwoju mowy zaczynajmy od zachowania elementów komunikacji, by zachęcić dziecko do współpracy i podejmowania działań, na których nam zależy – ciepła barwa głosu; kontakt wzrokowy na poziomie wzroku dziecka; tematyka związana z ulubionymi zabawami dziecka.
 3. Prowokujmy zabawy dźwiękonaśladowcze z posługiwaniem się głosami zwierząt, pojazdów, zjawisk przyrody, urządzeń itp., w celu kształcenia słuchu fonemowego, uwagi i pamięci słuchowej.
 4. Zabawy logorytmiczne kształtujące koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchowo-fonacyjną w zakresie motoryki dużej i małej poprzez łączenie odtwarzania struktur rytmicznych /tj. np.: OO; O O; O OO; OO O; OO OO itp./ z wyskakiwaniem, wyklaskiwaniem, wybijaniem na bębenku i fonacją, np.: bum-bum-bum; pa-pa-pa; la-la-la; hop-hop-hop…
 5. Doskonalenie motoryki małej i stymulacja ośrodków ruchowych mowy poprzez: zabawy paluszkowe np.: zginanie oburącz po jednym palcu, łączenie palców dłoni w formie witania paluszków; masaż paluszków do wierszyków „Rodzinka”, „Sroczka”. Chwytanie woreczka z grochem palcami stóp.
 6. Stymulacja integracji obu półkulowej poprzez zabawy skrzyżne z przekraczaniem osi symetrii ciała /pokazywanie prawą ręką elementów ciała po lewej stronie i na odwrót/ do wierszyków: „Obliczanka”, „Kotek się uczy”.. – w załączeniu.
 7. Ćwiczenia i zabawy oddechowe połączone z usprawnianiem mięśnia okrężnego warg i kształtujące prawidłowy tor oddechowy /wdech przez nos – wydech ustami/.
 8. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego usprawniające narządy mowy, kształtujące prawidłową ich kin estetykę i pionizację języka do połykania i dla celów artykulacyjnych – ćwiczenia wspomagane; odpowiedni masaż lub samodzielne dziecka – po pokazie przez logopedę.
 9. Zabawy z głoską „l” prowokujące unoszenie języka w kierunku dziąseł /la-la-la; le-le-le; li-li-li…/.
 10. Stymulowanie rozwoju językowego:

      - operacje z oddzielnymi słowami: pokaż, powtórz, nazwij;

      - ze zdaniami niewiązanymi konkretnym kontekstem /rozumienie pytań i poleceń/;

      - z wypowiedziami zdaniowymi na bazie konkretnej, emocjonalnej sytuacji /w 

         czasie wspólnych gier, zabaw, czytania książeczek/.

      - ze znaną ilustracją – dialog, monolog /opis, mowa opowieściowa/;

      - rozwijanie uwagi słuchowej dziecka; wzbogacanie rozumienia mowy; używanie

        wprowadzanych pojęć w wielu kontekstach z różnicowaniem końcówek flek-

         syjnych /co to jest?, czego niema?; czemu się przyglądamy? Itd…/.

     - komunikowanie się zdaniami poprzez zachęcanie do ekspresji słownej pytaniami:

        kto?, co?, co robi?, dlaczego?, jaki jest?..

     - stopniowe korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych pod kierunkiem

        logopedy /wg. wskazówek logopedycznych/.

     - dbałość o prawidłowe nawyki picia, jedzenia, gryzienia /kubeczek, łyżeczka, dieta

        bogata w twarde produkty spożywcze/ oraz spoczynkowe oddychanie przez nos

        / małym dzieciom po każdym katarze we śnie domykamy buzię/.

     - uregulowany tryb życia – stałe pory snu, spacery, wspólne zabawy z rodzicami,

        uniemożliwianie  zabaw tabletami, nadmiernego oglądania TV – szczególnie pro-

        gramów z natężeniem dźwięku, światła, koloru i ruchu.

     - relaksacja przy piosenkach dziecięcych lub bajeczkach prowokujących kontakt

       fizyczny z dzieckiem np.: masaż pleców z głaskaniem, oklepywaniem, opukiwa-

        niem, masowaniem /od dołu ku górze po obu stronach kręgosłupa/.

 1.  Pamiętajmy o regularnym poszerzaniu zakresu umiejętności, przy jednoczesnym utrwalaniu tych, które dziecko już nabyło.
 2. Jako działanie wspomagające terapię logopedyczną możemy podawać dziecku na czczo – przy braku przeciwwskazań medycznych – ciepłą wodę z naturalnym sokiem lub miodem.

 
      Załączniki:

 

 1. Wierszyk paluszkowy „Rodzinka”:

 

      Ten pierwszy to nasz dziadziuś;

       A obok babunia;

       Największy to tatuś

       A przy nim mamunia;

       A to jest dziecinka mała!

       Tralala lala…

       A to - moja rączka cała!

       Tralala lala…

/każdy wers powtarzamy wielokrotnie – melodyjnie – jednocześnie kręcimy kółeczka

kolejnym paluszkiem dziecka/.

  

           „Obliczanka”

Policzymy co się ma – mam dwie ręce, łokcie dwa.

Dwa kolanka, nogi dwie – wszystko pięknie zgadza się.

Dwoje uszu, oczka dwa, no i buzię też się ma.

A ponieważ buzia je – chciałbym buzie też mieć dwie!

 

        „Kotek się uczy”

Dość już figli, dość już psot! Nasz kocina pierwszą klasę dziś zaczyna.

Ogon? Ogon jeden mam, policzyłem sobie sam!

Nosek – jeden. Łapką czuję. Teraz uszy porachuje.

Dwa mam uszka! Myję dwa, więc odpowiedź nie jest zła.

Przytulę się do kanapki, będę teraz liczyć łapki:

Jedna, druga, trzecia, czwarta…

Ta odpowiedź piątki warta! Dość już mam tych kocich psot.

Jestem uczeń, a nie kot!

  

           „Krówka”

 Krówka do mnie muczy muuuuuuu!

Smakowało mleczko, móóóóów!

Było pyszne i wspaniałe, mam po mleczku wąsy białe.

  

 1. Ćwiczenia rozwijające mowę:

                - Gdy dziecko bawi się zabawką prosimy o nią wydając polecenie: „Daj mi lalę /mi-

                  sia, auto…/ - polecenie łączymy z gestem wyciągniętej ręki.

               - Zabawa z lalą lub misiem polegająca na naśladowaniu czynności, które wykonuje

                 przy dziecku  matka np. lala płacze: „uuuuu”, zachęcajmy dziecko do naśladowania

                 płaczu, następnie uspokajamy ją kołysząc w rytm piosenki: „lalala-aaa” itp.

               - Zachęcamy dziecko do sygnalizowania swoich potrzeb: gdy chce jeść: „AM-am”;

                 gdy chce siku- „Si-si-si”; gdy chce iść na spacer: „da-da-da”…

               - Rzucamy piłkę i mówimy: „bam-bam-bam”; prowokujemy do powtarzania dzwięku;

               - Śpiewamy dziecku la-la-la a nastepnie zachęcamy je do powtórzenia;

               - Głośny śmiech – cha-cha-cha – jednocześnie wprowadzamy zabawy rozśmieszające typu: Idzie rak, nieborak…

               - Zabawa w chowanego np. dziecko chowa główkę pod koc – mama odkrywając – woła: a ku ku.

               - Zabawy ruchowe typu: „kosi-kosi”…

               - Ćwiczenia słuchowe: kołysanie trzymanego na kolanach dziecka w rytm melodii,

                 Klaskanie rączkami, zabawa przedmiotami grającymi: bębenek, trąbka, cymbałki.

              - Mama nazywa a dziecko pokazuje części ciała: głowa, ręka, noga, brzuszek, pupa,

                 oko, uch, nos, usta, włosy….

              - Uczymy dziecko cmokania /całuski/, kląskania /naśladowanie chodu konia/, nady-

                 mania policzków /naśladowanie grubaska/, śmiesznych minek, parskania /zmęczo-

                 ny konik/;

              - Naśladujemy zwierzęta: kurę: ko-ko-ko, kota: miau-miau, psa: hau-hau, krowę: mu

                 uuu, kozę: meeee, owcę: beee, gęś: gę-gę; kaczkę: kwa-kwa itd..

  

                Opracowanie:
Wiesława Aniszewska
logopeda PPP nr 7