Obuoczność jest to nie tylko sprawność widzenia zarezerwowana dla pracy obu oczu (a więc wykluczająca spostrzeganie dla dzieci widzących tylko jednym okiem), ale jest to funkcja wymagająca  współpracy obszarów wzrokowych w obu półkulach mózgu. Jest to  więc funkcja wyuczona, i nawet jeśli wzrok jest prawidłowy, nie zawsze jest odpowiednio sterowana, wykorzystywana i efektywnie pracująca. Obuoczność, a dokładnie jej brak, może być problemem zarówno osób słabowidzących jak i osób z pełnym widzeniem.

Upraszczając, według dr M. Markiewicza w obuczności wyróżnić można trzy poziomy:

 • jedno i drugie oko skierowane na ten sam punkt (korespondencja plamek),
 • łączenie w jeden obraz informacji z prawego/ lewego oka,
 • trójwymiarowe postrzeganie otoczenia, stereoskopia obrazu.

Według dr M. Markiewicza ,,świat jest wirtualną rzeczywistością istniejącą w tyle mózgu”. Stwierdzenie to dla tyflopedagogów diagnozujących dzieci (między innymi) z widzeniem jednoocznym, jest to rodzaj sugestii, wezwania do pracy z dzieckiem widzacym  jedoocznie, a więc dla których spostrzeganie trójwymiarowe jest ograniczone, niepełne, a czasami wręcz niemożliwe.

Proponowane przeze mnie ćwiczenia współgrają z ćwiczeniami ordynowanymi przez dr M. Markiewicza, jednakże zakładają, że ich stosowanie może odnosić znacznie bardziej spektakularne skutki w pracy z dzieckiem jednoocznym, bądź takim, którego jedno oko wymaga uruchomienia, pobudzenia do pracy.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA DO PRACY Z DZIECKIEM Z WADĄ WZROKU( WIDZENIE JEDNOOCZNE, OSŁABIONE WIDZENIE OKA):

Odwzorowywanie przez dziecko ruchów dorosłego w trakcie pełzania, raczkowania,

 1. Zabawy na czworakach( turlanie piłki, wyszukiwanie przedmiotów itp.)
 2. Ruchy naprzemienne na leżąco, stojąco ( ręka- kolano)
 3. Leniwe ósemki:
 • chodzenie po kształcie na podłodze,
 • wodzenie po dużej ósemce na ścianie np. samochodzikiem po narysowanej trasie,
 • wodzenie oczami za poruszającym się przedmiotem, światłem,
 • malowanie, rysowanie ósemek według narysowanego kształtu,
 • rysowanie ósemek od dużych do coraz mniejszych, przyozdabianie ich,
 • rysowanie ósemek nosem, patykiem, obiema rękoma,
 • lanie wody w kształcie ósemki,
 • rysowanie obrazków z ósemek
 1. Bazgranie obiema rękami, np. rysowanie, malowanie.
 2. Bazgranie, rysowanie obiema rękoma z przekraczaniem linii środka.
 3. Rysowanie w powietrzu, np. zabawa w dyrygenta.
 4. Odbijanie piłki po podłodze chodząc po ósemce.
 5. Obserwacja przedmiotu szybko przekładanego z ręki prawej do lewej i odwrotnie
 6. Ruch oczami po kole.

Do  ćwiczeń można dodać ruchy ciała, śpiew (dzieci młodsze), muzykę. Każde z wykonanych ćwiczeń głośno nagradzamy, pamiętając, że realizujemy je dotąd dopóki dziecko jest chętne do pracy i traktuje je jako  fajną, nowa zabawę z rodzicem.

NIE MA ĆWICZEŃ ŻLE WYKONANYCH. SĄ ĆWICZENIA, KTÓRE WARTO POWTÓRZYĆ.

Kolejne ćwiczenia usprawniające  proces widzenie są zawarte w następnych rozdziałach.

 Opracowała:
Alina Beister
pedagog