Dzieci z dysleksją rozwojową czytają  wolno i w nierównym tempie, co powoduje że szybko odczuwają zmęczenie, znudzenie, tracą koncentrację.  W pewnej chwili przestają rozumieć tekst. Osoba, która czyta szybko – jest bardziej skoncentrowana; rozumie tekst o 30 – 40 % lepiej.

Oto kilka praktycznych technik do wykorzystania, aby lepiej rozumieć czytany tekst.

  1. Ważne jest nakierowanie motywacji na czytanie w określonym celu, np. poprzez zapoznanie się najpierw z pytaniami pod tekstem w podręczniku do przyrody, historii, itp. Następnie czytamy tekst z ukierunkowaniem uwagi na znalezienie odpowiedzi na te konkretne pytania.
  2. Pomocne jest również podkreślanie ważnych informacji, w tekście, np. kolorowymi zakreślaczami (nie zawsze jest to możliwe w podręczniku), można wtedy od razu w trakcie czytania zapisać ważne informacje w formie haseł.
  3. Aby dobrze zrozumieć sens tekstu, np. z przyrody,, trzeba opanować słownictwo specjalistyczne. Podczas czytania konieczne jest wyjaśnienie znaczenia niezrozumiałych wyrazów poprzez skorzystanie ze słownika, np. w Internecie.
  4. Ciekawym sposobem  na czytanie ze zrozumieniem (nieco trudniejszym i wymagającym wprawy) jest sporządzanie mapy myśli w trakcie czytania. Najpierw jednak należałoby zapoznać się z techniką “mapy myśli”. Jest to bardzo prosta metoda rysunkowa porządkująca najważniejsze informacje. To tak, jakby opisywać za pomocą kolejnych schematycznych rysunków (często piktogramów) drogę dochodzenia do celu.
  5. Czytanie tekstu literackiego wymaga dość dużo wysiłku ze względu na zawarte w nim środki stylistyczne (metafory, porównania, epitety, itd.). Pomocne może okazać się wtedy sporządzanie planu, schematu podczas czytania kolejnych rozdziałów.
  6. Jeden ze sposobów na przygotowanie się do charakterystyki bohaterów polega na wpisywaniu najważniejszych informacji o kolejnych osobach, np. do tabeli.
  7. Kiedy zdecydujesz się na prowadzenie na bieżąco notatek podczas czytania, bo taki sposób odpowiada Ci najbardziej, pamiętaj aby zanotować stronę w książce, co pozwoli na szybkie odszukanie danej treści.
  8. Po przeczytaniu lektury, warto zastanowić się, jak jest główna myśl, o co chodzi autorowi w tej książce.

Technika pięciu kroków - zbiera w sposób uporządkowany powyższe informacje.

KROK 1

Przejrzyj najpierw pobieżnie lekturę, np. spis treści, tytuły rozdziałów, ilustracje, streszczenie zamieszczone na końcu. W tekście w podręczniku z przyrody, czy historii, zwróć uwagę na ilustracje, mapy, pogrubione lub podkreślone słowa.

KROK 2

Postaw pytania do tekstu lub przeczytaj treść pytań zamieszczonych pod tekstem w podręczniku. Jeśli masz trudność z postawieniem pytań dotyczących celu czytania lektury, być może znajdziesz je w zeszycie ćwiczeń, w materiałach zawartych na stronach www.

KROK 3

Staraj się czytać jak najbardziej aktywnie. Wyjaśniaj niezrozumiałe wyrazy. Najważniejsze informacje notuj na małych kartkach samoprzylepnych, zakładkach indeksujących (jedno słowo) i przyklejaj je na odpowiednich stronach. W trakcie właściwego czytania zrób sobie co jakiś czas kilka sekund przerwy, aby panować nad zmęczeniem.

KROK 4

Po przeczytaniu fragmentu tekstu (akapitu, rozdziału-w zależności od obszerności tekstu), opowiedz treść własnymi słowami. Możesz skorzystać z przyklejonych wcześniej kartek. Powtórzenie treści możesz wykonać “w myśli” lub na głos.

KROK 5

Po przeczytaniu całego tekstu w podręczniku, czy też całej lektury-wróć do pytań początkowych, tych zagadnień na które trzeba było znaleźć odpowiedzi. Być może potrzebujesz jeszcze raz przeczytać tekst lub jego fragmenty, aby dobrze przygotować odpowiedzi na pytania.


Opracowała:
Urszula Rodzik
pedagog