Kilka symptomów może wskazywać na trudności w obszarze percepcji wzrokowej:

 • dziecko z trudem zapamiętuje kształty liter i cyfr,
 • niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami,
 • nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie
  w szczegóły,
 • trudności dotyczą odtwarzania szlaczków i figur geometrycznych.

Istnieje wiele ćwiczeń, które można wykonywać w domu. Na pewno wielu rodziców  posługuje się tymi ćwiczeniami na co dzień, nie będąc w pełni świadomym, jak wiele obszarów one rozwijają.

Oto kilka przykładów ćwiczeń:

szukanie różnic między dwoma podobnymi obrazkami, które różnią się kilkoma szczegółami;

 • układanie obrazka z pociętych części, układanie puzzli;
 • segregowanie figur ze względu na ich wielkość, kolor, kształt ;
 • dobieranie par jednakowych obrazków, np. gra Memory;
 • uzupełnianie niekompletnych figur;
 • wypełnianie konturów (kredką, farbą, mazakiem);
 • rysowanie demonstrowanych przedmiotów, np. domku, drzewa;
 • układanie według podanego wzoru patyczków (kredek), klocków, wyciętych figur geometrycznych;
 • zapamiętywanie pokazywanych przedmiotów – pokazujemy dziecku kilka przedmiotów, dziecko zapamiętuje je, a po zasłonięciu stara się wymienić je w odpowiedniej kolejności lub po prostu wymienić wszystkie (kolejność nie ma znaczenia);
 • układanie historyjek obrazkowych z rozsypanych obrazków wg kolejności zdarzeń;
 • formowanie literek z patyczków, drutu, modeliny lub plasteliny (szczególnie tych, które dziecko słabo zapamiętuje);
 • wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie;
 • znajdowanie liter o podobnym obrazie graficznym (np. znajdź literę „u” w szeregu liter : u n m w u m r p );
 • wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (np. odczytanie wyrazów posiadających literę „m” ;
 • uzupełnianie brakujących liter w wyrazach;
 • wyszukiwanie wyrazów, sylab;
 • układanie rozsypanek wyrazowych;
 • na kartce papieru można narysować kilka konturów (przedmiotów, zwierząt, ludzi, roślin), a dziecko musi odgadnąć jakie przedmioty widzi
 • różnego rodzaju domina (obrazkowe, literowe);
 • obrysowywanie po śladzie, kalkowanie;

Powyższe ćwiczenia mogą być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dzieci. Ćwiczenia chętnie wykonywane przynoszą więcej pożytku niż długie ślęczenie nad książką.

Opracowała:
Beata Świętorecka
pedagog