I Ogólnopolska Konferencja

„Promocja i ochrona zdrowia psychicznego

w szkole i placówce edukacyjnej”

 

            W dniu 22 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona ochronie zdrowia psychicznego. Jej organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Konferencja składała się z trzech części.

W pierwszej – wykładowej prelegenci poruszyli następujące zagadnienia:

  • pani dr Barbara Wolny (Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna Łódź) wyjaśniła pojęcia ważne dla praktyki edukacyjnej, które obejmują: edukację zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego czyli zdobywanie wiedzy i kompetencji, promocję zdrowia psychicznego czyli podejmowanie działań ukierunkowanych na zmianę środowiska fizycznego i społecznego, profilaktykę zdrowotną czyli zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia psychicznego, ochronę zdrowia psychicznego w skład którego wchodzą: edukacja, promocja, profilaktyka, leczenie i rehabilitacja;
  • pani dr Joanna Mazur (Instytut Matki i Dziecka Warszawa) przedstawiła wyniki badań nad zdrowiem psychicznym młodzieży szkolnej na tle wyników badań HBSC. W Polsce w 2018 roku przebadano około 800 tys. uczniów. Stwierdzono, że zdecydowanie wśród młodzieży zwiększyło się przygnębienie i rozdrażnienie. Największe negatywne dolegliwości w postaci depresji i stresu ujawnia się u dziewcząt około 15 roku życia i wraz z wiekiem zwiększa się. Najważniejszym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na stres i depresję jest tzw. klimat szkoły;
  • pani dr Lidia Zabłocka-Żytka (Akademia Pedagogiki specjalnej Warszawa) przekonywała, że warto w szkole promować zdrowie psychiczne poprzez tworzenie w niej poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności. Promocja zdrowia psychicznego wchodzi w skład świadczonej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez wszystkich nauczycieli, specjalistów (ze szkoły i z poza niej), a także pracowników administracji i obsługi:
  • pan dr Jakub Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński Warszawa) wskazywał, że dla zdrowia psychicznego uczniów bardzo ważna jest prawidłowa relacja na drodze: uczeń – nauczyciel. Właściwa relacja pomiędzy uczniami i nauczycielami wpływa pozytywnie na zachowania uczniów oraz pomaga im budować tzw. odporność życiową;
  • pani Joanna Berent (Collegium Civitas Warszawa) przedstawiła trzy kluczowe potrzeby, których zaspokojenie jest ważne dla utrzymania zdrowia psychicznego i optymalnego sposobu funkcjonowania (działania) każdego człowieka, a więc: bezpieczeństwa, satysfakcji i więzi. Zadaniem nauczyciela jest dostrzeganie uczuć i potrzeb u swoich uczniów, co jest możliwe dzięki empatii.

            W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem ww. prelegentów nt. Pozytywna szkoła czyli właściwe środowisko szkolne dla zdrowia psychicznego. Uczestnicy panelu podkreślali, że bardzo ważna dla zdrowia psychicznego wszystkich klientów szkoły jest jej kultura organizacyjna oraz klimat i atmosfera.

            Trzecia część konferencji poświęcona była wymianie doświadczeń i dzieleniu się tzw. dobrymi praktykami, w tym (między innymi):

  • pani Ewa Radanowicz (Szkoła Podstawowa w Radowie Małym woj. zachodniopomorskie) przedstawiła wdrażany w placówce program „Dobrze być (z) sobą”, którego ideą jest redukowanie napięć i budowanie siły spokoju, koncentracji oraz optymizmu poznawczego na wzór programu realizowane w belgijskiej szkole DE FONTEIN;
  • pani Greta Hapunik (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi) przedstawiła działania na rzecz dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli podejmowane przez Poradnię;
  • pani Jolanta Saczuk (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie) przedstawiła różne formy podejmowane przez Szkołę na rzecz budowania dobrej atmosfery do nauki i pracy.

 

Opracowała:

 Monika Gołubiew – Konieczna