Klocki Numicon zostały opracowane w 1998 r. przez angielskiego dydaktyka matematyka Tonego Winga. Do Polski trafiły w 2008 roku. Pozwalają na wykorzystanie trzech kluczowych mocnych stron małych dzieci, aby pomóc im zrozumieć liczby. Te trzy mocne strony to: 

tony-wing.jpg

 • umiejętność uczenia się przez działanie,
 • umiejętność uczenia się przez patrzenie,
 • silne wyczucie wzoru.

Kształty Numicon zostały zaprojektowane tak, aby dzieci mogły się nimi bawić, przyglądać się i zauważać prawidłowości oraz odkrywać wzory podczas ich używania. Podstawowe ćwiczenia i zadania w metodzie Numicon odwołują się do kluczowych pojęć matematycznych:

 • myślenie matematyczne
 • wzór
 • kolejność
 • porównanie
 • liczenie
 • wyjście poza przeliczanie
 • zapis pozycyjny
 • dodawanie
 • odejmowanie
 • mnożenie
 • dzielenie
 • kształt

 

Najważniejsze czynniki składające się na uczenie się matematyki:

 • Umiejętność układania w kolejności (dzieci muszą umieć wytworzyć podstawowy związek między pojęciami „jeden więcej” i „kolejny”, aby zrozumieć system liczb naturalnych).
 • Pamięć robocza (słuchowa, wzrokowa, wg J. Brunera) reprezentacja enaktywna, ikoniczna i symboliczna to trzy główne sposoby reprezentowania
 • Przetwarzanie informacji (wzory i schematy – działania, uogólnianie)
 • Umiejętności językowe (dziecko potrafi powiedzieć i opisać swoje działanie). Podczas zabaw z Numiconem dzieci opanowują umiejętności językowe związane ze słownictwem określającym kolor, wielkość, kolejność, miejsce; z rozumieniem poleceń (słuchanie ze zrozumieniem i wykonywanie działań zgodnie z poleceniem)
 • Postawa i podejście (w nauczaniu ważne jest zachęcanie dziecka do podejmowania coraz trudniejszych zadań)
 • Metoda nauczania występują trzy główne obszary: stosowanie schematów i wzorów, system liczbowy i dokonywanie obliczeń. Podstawowym pojęciem, które dziecko powinno zrozumieć, jest to, że liczby nie są czymś, co występuje w izolacji, lecz tworzą wysoce zorganizowany system, pełen rozmaitych rodzajów wzorów. Niezbędne jest dla dzieci, aby doświadczały liczb na rozmaite sposoby.

 

Naukowcy opracowali specjalne klocki mające od 1 do10 segmentów, będące wizualizacją liczby, a także wizualizacją tego, jakie są związki między liczbami.

Zestaw indywidualny przeznaczony jest dla:

 • rodziców,
 • nauczycieli
 • dzieci już od 3 lat.

 

Zestaw zawiera:

 • 32 klocki,
 • 52 kołeczki (tylko w 4 kolorach, bo dzieci muszą wyjść poza dopasowywanie wyłącznie na podstawie koloru),
 • plastikową tablicę z nakładkami,
 • karty z symbolami liczbowymi,
 • książeczkę zyg-zak (na jednej stronie przedstawia obiekty do liczenia, a na drugiej „linia numeryczna”.

numicon.jpg

Zestaw świetnie nadaje się do pracy indywidualnej z dzieckiem zarówno w przedszkolu/szkole, jak i w domu. Z powodzeniem można go wykorzystywać w pracy w parach. Kształty są tak zaprojektowane, aby były odpowiednie dla dzieci w różnym wieku, o różnym stopniu zdolności czy umiejętności. Można z nimi pracować zarówno w całej klasie, w małych grupach, w parach, a także indywidualnie.

W obszarze matematyki forma kształtów Numicon umożliwia uczniom zauważanie związków zachodzących pomiędzy liczbami, kiedy bawią się one kształtami i łączą je ze sobą. Podstawowym pojęciem, które uczeń powinien zrozumieć, jest to, że liczby nie są czymś, co występuje w izolacji, lecz tworzą wysoce zorganizowany system, pełen rozmaitych rodzajów wzorów. Pozwalają badać własności liczb parzystych i nieparzystych, a ponadto są dużo bardziej atrakcyjne dla dzieci wizualnie i zabawowo.

 

W metodzie Numicon obowiązują kolejne etapy pracy zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Od łatwego do trudniejszego.

 1. Zapoznanie z kształtami Numicon
 2. Układanie kształtów Numicon w kolejności
 3. Pewność w rozpoznawaniu kształtów Numicon
 4. Przyporządkowanie nazw liczb do poszczególnych kształtów
 5. Układanie w kolejności klocków i odpowiadających im liczb zapisanych graficznie
 6. Porównywanie elementów w zbiorach
 7. Wprowadzenie dodawania
 8. Wprowadzenie odejmowania
 9. Wprowadzenie mnożenia i dzielenia
 10. Rozwiązywanie zadań z treścią

 

 

Opracowała :

mgr Beata Świętorecka

 

Materiały z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi z 2015 roku opracowane przez Mirosławę Matczak

http://numicon.blogspot.com/p/o-klockach-numicon.html pobrano w dniu 21.10.2015

 

Zdjęcia:

https://www.google.pl/search?q=tony+wing&tbm=isch&imgil=lQJfHUnC-zB57M%253A%253B-sFDoZwnmrK-

9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fglobal.oup.com%25252Feducation%25252Fcontent%25252Fprimary%25252Fexperts%25252Ftony-wing%25252F&source=iu&pf=m&fir=lQJfHUnC-zB57M%253A%252C-sFDoZwnmrK-9M%252C_&biw=1366&bih=631&usg=__kdgyGHYNdul1KmMxe0ds08wtRMk%3D&ved=0CD8QyjdqFQoTCOOEh8u51MgCFQuMLAod1TsCBg&ei=w_snVqOXNouYsgHV94gw#imgrc=lQJfHUnC-zB57M%3A&usg=__kdgyGHYNdul1KmMxe0ds08wtRMk%3D pobrano w dniu 21.10.2015 – zdjęcie Tonego Wingsa

https://www.mojebambino.pl/dzialania-matematyczne/2975-pierwsze-kroki-z-klockami-numicon-zestaw-indywidualny.html  pobrano w dniu 21.10.2015 – zdjęcie indywidualnego zestawu Klocków Numicon