Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci.

Dzisiaj młodzież, a także dzieci charakteryzują się umiejętnością i biegłością w korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Urządzenia te najczęściej mają dostęp do Internetu, mediów społecznościowych. Tworzą one wirtualny świat, w którym często człowiek spędza tyle czasu co w świecie realnym.  Współczesne dzieci i młodzież przejawiają znajomość zasad funkcjonowania mediów społecznościowych, ale czy umiejętnie je wykorzystują?

Bycie aktywnym w świecie wirtualnym oraz sprawne poruszanie się w nim są bardzo modne. Media są obecne w życiu codziennym, wpływają na zachowanie, kształtują postawy i opinie użytkowników. Młodzież nie wyobraża sobie życia bez dostępu do Internetu. Stwarza on wiele możliwości edukacyjnych, rozwojowych, poszerzających zainteresowania oraz wiedzę o świecie. Może być także ucieczką od problemów, sposobem na relaks i odpoczynek oraz umożliwia stały kontakt z rówieśnikami. Korzystanie z mediów jest dzisiaj nieodłączną częścią  funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Pozwala na wiele udogodnień, przynosi korzyści, ale może być także źródłem wielu niebezpieczeństw i negatywnych treści. Dzieci i młodzież należy przygotować do świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z mediów oraz uczyć rozpoznawania zagrożeń, niebezpieczeństw czyhających w sieci.

Zachęcamy rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i innych specjalistów do zapoznania się z darmowymi materiałami, poradnikami oraz ulotkami dotyczącymi bezpieczeństwa w Internecie dzieci i młodzieży:

 www.edukacja.fdds.pl  - materiały do pobrania - dostępne są bezpłatne materiały, m.in:

Opracowanie:

Maria Pachulczak – psycholog
Michalina Płotka - psycholog