Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Louisa Braille'a
    ul. Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
    telefon: (0-52) 321-55-58 (Dyrektor);
    322-17-87 (centrala); fax: 322-76-25
    e-mail: louis(at)braille.bydgoszcz.pl
    www.braille.bydgoszcz.pl

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
    ul. Tyniecka 7; 30-319 Kraków
    telefon: (0-12) 266-66-80; fax: 266-86-22
    www.blind.krakow.pl/
    e-mail:   sosw@blind.krakow.pl
    www.laski.edu.pl

  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach k/ Warszawy im. Róży Czackiej
    05-081 Izabelin
    telefon: (0-22) 752-22-27; fax: 752-21-65
    biuro.szkolne@laski.edu.pl
    www.laski.edu.pl

  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku
    pl. Przemysława 9; 62-005 Owińska k/ Poznania
    telefon: (0-61) 812-04-86; 812-00-11
    www.niewidomi.edu.pl
    e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych we Wrocławiu
    ul. Kasztanowa 3a / 5; 53-125 Wrocław
    tel./fax: (0-71) 367-34-87; 367-18-23 (Dyrektor)
    e-mail:   sosw@blind.krakow.pl
    www.blind.krakow.pl

  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
    ul. Wybickiego 1; 41-303 Dąbrowa Górnicza
    tel./fax: (032) 261-22-45
    www.osw.dabrowa.pl

  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących w Łodzi
    ul. Dziewanny 24; 91-866 Łódź
    tel. (42) 657-79-41; 657-78-11
    www.blind.edu.pl
    e-mail: slabowidz@blind.edu.pl

  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących w Warszawie
    ul. Koźmińska 7; 00-448 Warszawa
    tel. (22) 621-14-52; 621-68-44
    www.kozminska.edu.pl
    sekretariat@kozminska.edu.pl

  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących w Lublinie
    ul. Hirszfelda 6; 20-092 Lublin
    tel. (81) 747-14-23
    www.soswlublin.pl
    poczta@oswnw.lublin.eu

  • Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
    ul. Kamiennogórska 16
    54-034 Wrocław
    www.oswdn.pl

  •  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
    im. ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego
    26-600 Radom, ul. Struga 86
    tel.: +48 48 384-79-24,
    tel./fax: +48 48 385-86-72
    sekretariat@soswwyszynski.pl
    www.soswwyszynski.pl

  •  Ośrodek Wczesnej Interwencji Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. R. Czackiej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
    Opieka nad dziećmi · Wyspa Sobieszewska
    Adres: Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk
    Telefon:58 323 94 22

  •  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
    41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22,
    tel./fax (32) 241-49-62
    www.sosw.slask.pl