Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Louisa Braille'a
  ul. Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
  telefon: (0-52) 321-55-58 (Dyrektor);
  322-17-87 (centrala); fax: 322-76-25
  e-mail: louis(at)braille.bydgoszcz.pl
  www.braille.bydgoszcz.pl

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
  ul. Tyniecka 7; 30-319 Kraków
  telefon: (0-12) 266-66-80; fax: 266-86-22
  www.blind.krakow.pl/
  e-mail:   sosw@blind.krakow.pl
  www.laski.edu.pl

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach k/ Warszawy im. Róży Czackiej
  05-081 Izabelin
  telefon: (0-22) 752-22-27; fax: 752-21-65
  biuro.szkolne@laski.edu.pl
  www.laski.edu.pl

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku
  pl. Przemysława 9; 62-005 Owińska k/ Poznania
  telefon: (0-61) 812-04-86; 812-00-11
  www.niewidomi.edu.pl
  e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych we Wrocławiu
  ul. Kasztanowa 3a / 5; 53-125 Wrocław
  tel./fax: (0-71) 367-34-87; 367-18-23 (Dyrektor)
  e-mail:   sosw@blind.krakow.pl
  www.blind.krakow.pl

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących
  ul. Wybickiego 1; 41-303 Dąbrowa Górnicza
  tel./fax: (032) 261-22-45
  www.osw.dabrowa.pl

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących w Łodzi
  ul. Dziewanny 24; 91-866 Łódź
  tel. (42) 657-79-41; 657-78-11
  www.blind.edu.pl
  e-mail: slabowidz@blind.edu.pl

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących w Warszawie
  ul. Koźmińska 7; 00-448 Warszawa
  tel. (22) 621-14-52; 621-68-44
  www.kozminska.edu.pl
  sekretariat@kozminska.edu.pl

 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących w Lublinie
  ul. Hirszfelda 6; 20-092 Lublin
  tel. (81) 747-14-23
  www.soswlublin.pl
  poczta@oswnw.lublin.eu

 • Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
  ul. Kamiennogórska 16
  54-034 Wrocław
  www.oswdn.pl

 •  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
  im. ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego
  26-600 Radom, ul. Struga 86
  tel.: +48 48 384-79-24,
  tel./fax: +48 48 385-86-72
  sekretariat@soswwyszynski.pl
  www.soswwyszynski.pl

 •  Ośrodek Wczesnej Interwencji Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. R. Czackiej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
  Opieka nad dziećmi · Wyspa Sobieszewska
  Adres: Przegalińska 29, 80-680 Gdańsk
  Telefon:58 323 94 22

 •  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
  41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22,
  tel./fax (32) 241-49-62
  www.sosw.slask.pl