Koleżanki i Koledzy, doradcy edukacyjno-zawodowi,

wychodzimy z propozycją udzielania pomocy i wsparcia w trwającym nadal trudnym okresie pracy z uczniami, szczególnie tymi, którzy będą dokonywali wyboru szkoły ponadpodstawowej czy kierunku studiów.
Udostępniamy materiały, przydatne linki oraz propozycje kilku testów badających zainteresowania i predyspozycje zawodowe.
Proponujemy też kontakt telefoniczny, jeśli Państwa potrzeby będą wymagały dłuższej rozmowy i porady. Numery telefonów i adresy e-mail do doradców zawodowych znajdują się na stronie naszej Poradni.

Z życzeniami zdrowia i spokoju
Alina Pietrowska i Anna Frost-Waluś
doradcy zawodowi z PP-P nr7