Poradnia działa w oparciu o następujące regulaminy:
1) Regulamin Pracy
2) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3) Regulamin Rady Pedagogicznej
4) Regulamin Pracy Zespołów Orzekających
5) Regulaminy nagradzania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.