Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7

Nazwa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7

NIP 957-00-27-532

Regon 000653943

Województwo pomorskie

Powiat Gdańsk

Miejscowość Gdańsk

Ulica Biała 1 b

Kod pocztowy 80-435

Telefon 58 341-39-50,

 e-mail ppp_7@op.pl, sekretariat@ppp7.edu.gdansk.pl