Zapraszamy na diagnozę

Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD

wg metody Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy!

Dla kogo?

Jeśli dziecko:

  • Ma trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych (w szumie, hałasie);
  • Dźwięki z otoczenia łatwo rozpraszają jego uwagę;
  • Myli podobnie brzmiące wyrazy;
  • Ma trudności w uczeniu się (czytania, pisania, języków obcych);
  • Ma problemy w dłuższym utrzymywaniu uwagi na zadaniu wymagającym słuchania;
  • Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych;
  • Chorowało na przewlekłe lub częste wysiękowe zapalenie ucha;
  • Pomimo prawidłowego słuchu fizjologicznego, sprawia wrażenie, jakby niedosłyszało;
  • Ukończyło 4 rok życia.

Przyczyną mogą być zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Diagnostyka APD opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności wyższych funkcji słuchowych.

Przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży i osób dorosłych.