Zapraszamy do siedziby Poradni przy ul. Białej 1B

(budynek GPEC) – IV piętro

Budynek usytuowany jest pomiędzy gmachem Policjia Rynkiem w Gdańsku-Wrzeszczu.

Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty
Wizytę w Poradni można umawiać telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 58 341 39 50
co gwarantuje wspólne uzgodnienie najlepszego terminu, do właściwego specjalisty:
poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00-15:00
wtorki i czwartki w godz. 12:00-18:00
Poradnia mieści się na IV p.
Osoby z ograniczeniami w poruszaniu się prosimy o zgłaszanie tego faktu telefonicznie pracownikom sekretariatu. 
    • Na konsultacje ze specjalistami można też umawiać się przez aplikację e-poradnia
    • Czas trwania konsultacji to 1 godz., rodzic/prawny opiekun powinien wtedy przyjść bez dziecka

    • Zapisy na diagnozę logopedyczną odbywają się wyłącznie telefonicznie

    • Na stronie internetowej Poradni (w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA) znajdują się dokumenty, które Rodzic/prawny opiekun lub uczeń pełnoletni może pobrać, wydrukować i wypełnić przed wizytą w naszej placówce.

    • Rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli prosi się o przedkładanie specjalistom w Poradni opinii uzyskanej od nauczycieli, co ułatwi i wzbogaci proces diagnostyczny.