Psychoterapeutyczna grupa dla młodzieży

W POSZUKIWANIU SIEBIE

 

Zapraszamy do udziału w grupie psychoterapeutycznej nastolatki / ów, którzy przeżywają trudności związane z określaniem swojej tożsamości płciowej ale również tych, którzy poszukują swojej tożsamości seksualnej.


Grupa skierowana jest do osób doświadczających dylematów tożsamościowych, borykających się z trudnymi emocjami, kłopotami w budowaniu bliskich relacji oraz pragną lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i potrzeby. Jest to miejsce dla osób doświadczających odrzucenia, bądź niezrozumienia ze strony bliskich i swojego środowiska. Podczas grupowej pracy terapeutycznej, uczestnicy będą mieli okazję poszukiwać odpowiedzi na pytanie - jakim jestem człowiekiem, ale również - w jaki sposób tworzę relację?. 

 

Zakwalifikowanie do grupy terapeutycznej następuje w wyniku konsultacji prowadzonych przez

psychoterapeutki z udziałem rodziców i nastolatki/a. Konsultacje służą rozpoznaniu trudności

i potrzeb uczestników oraz ocenie na ile proponowana forma wsparcia jest adekwatna dla konkretnej

osoby. Taka forma poznania sytuacji życiowej potencjalnych uczestników, ich aktualnego

stanu psychicznego oraz trudności, pozwoli na optymalny dobór osób do grupy.

Półotwarty charakter grupy, oznacza możliwość dołączenia nowych uczestników, w miejsce osób,

które podjęły decyzję o zakończeniu procesu.

 

Opis grupy psychoterapeutycznej


Proces grupowy będzie prowadzony z perspektywy psychodynamicznej,

gdzie swobodna rozmowa pomiędzy uczestnikami grupy, stwarza możliwość

pracy psychoterapeutycznej. Ze względu na specyfikę

pracy z nastolatkami, prowadzące zakładają nienachalne moderowanie pracą grupy. W pracy

grupowej pojawią się elementy psychoedukacyjne.

 

Grupa wiekowa: uczniowie szkół średnich

Forma grupy: półotwarta.

Czas: wtorek 18:30 – 20:00

Miejsce: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Racławicka 17, spotkania

odbywają się w formie stacjonarnej.          

Zgłoszenia: telefonicznie, bądź osobiście w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Pomocy

Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży  tel. (58) 347 89 30

Koszt: udział w grupie jest nieodpłatny


Maksymalna liczba uczestników to 10 osób.

Osoby prowadzące grupę, swoją pracę będą poddawały regularnej,

 comiesięcznej, dwugodzinnej superwizji.

 

Przewidujemy pracę nad następującymi zagadnieniami:

 

- eksplorowanie własnej tożsamości i pomoc w integracji obrazu siebie,

- rozpoznawanie co transpłciowość lub nieheteroseksualność oznacza dla młodej osoby,

- budowanie możliwości rozpoznawania własnych emocji i potrzeb, a także sposobów na wyrażanie

ich,

- wzmacnianie adekwatnego odnajdywania się rzeczywistości i podejmowania odpowiednich zadań

rozwojowych,

- poznawanie własnych mechanizmów wchodzenia w relacje w kontekście doświadczeń rodzinnych,

- rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych i wyrażania siebie w grupy,

z poszanowaniem własnych granic oraz potrzeb,

- rozwój kompetencji społecznych,

- pomoc w rozwijaniu relacji ciało – umysł.

 

Psychoterapeutki prowadzące grupę:

 

Agata Rożniak – psycholożka, dietetyczka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia prowadzonego przez

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne posiadające akredytacje Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Pomocy Dzieciom, Fundacji Dajemy Dzieciom

Siłę w Gdańsku, a także podczas stażu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni. W czasie studiów

odbywała praktyki w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz na Oddziale Rehabilitacji

Neurologicznej w Szpitalu św. Wojciecha. Wolontaryjnie współpracowała z Centrum Praw Kobiet w

Gdańsku. Obecnie związana zawodowo z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy dla Dzieci i Młodzieży, gdzie

prowadzi konsultację i psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych, a także pełni funkcję asystenta w

ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz ich rodzicom.

Prowadzi praktykę prywatną.

Dominika Żebrowska – psycholożka, psychoterapeutka. Ukończyła psychologię stosowaną na

Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletnie Całościowe Szkolenie Terapeutyczne w Ośrodku Szkoleń

Systemowych w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale podnosi swoje

kompetencje uczestnicząc w krótszych formach szkoleniowych oraz seminaryjnych. Doświadczenie

zawodowe zdobywała pracując m. in. w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni, Zespole ds. pieczy

Zastępczej w Gdyni, Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Obecnie prowadzi psychoterapię

młodzieży oraz osób dorosłych w gabinecie prywatnym oraz współpracuje z Centrum Seksuologii,

Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie.