Pomoc psychologiczna 800 12 12 12 po ukraińsku

Wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim

Gdańsk pomaga Ukrainie

Mapa mieszkań

Słownik i zbiórki dla Ukrainy

Pomoc osobom z Ukrainy z różnymi niepełnosprawnościami - lista miejsc, grup i organizacji

Kolorowanki, materiały w języku ukraińskim

Bezpieczna przestrzeń dla uchodźczyń z dziećmi

Darmowe kursy języka polskiego dla Ukraińców

Nauka języka polskiego

Darmowe konsultacje lekarskie i psychologicznie dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Darmowe konsultacje lekarskie

Darmowe konsultacje lekarskie - Znany Lekarz


Centrum Medyczne Damiana
Od poniedziałku 28 lutego pod numerem 22 566 22 20 będzie działała infolinia po ukraińsku, pomagająca odnaleźć się w polskim systemie zdrowia.


Grupa Lux Med
Sprawowana będzie między innymi pilna pomoc medyczna dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. "Pomoc będzie realizowana we wszystkich placówkach LUX MED w całej Polsce oraz w 13 szpitalach Grupy LUX MED.
Aby kierować potrzebujących do najbliższej placówki powstała specjalna, polsko-ukraińska infolinia pod nr tel. 22 458 70 07 oraz adres mailowy ua.kontakt@luxmed.pl"


Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku: koordynatorami zostali adw. Adriana Duks-Taniewska nr tel. 602 711 486, adres email kancelaria@duks.pl oraz adw. Antoni Koprowski nr tel. 502 031 149 Antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku organizuje bezpłatną pomoc prawną dla ludności Ukraińskiej. U nas możesz uzyskać wsparcie prawne w:

 • procedurach azylowych,
 • uzyskaniu statusu uchodźcy (pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany),
 • procedurze legalizacji pobytu (pobyt czasowy),
 • załatwieniu innych formalności związanych z pobytem w Polsce,
 • zapisaniu dziecka do szkoły (prawa/obowiązku dziecka do edukacji),
 • prawa dziecka do opieki zdrowotnej

Uprzejmie zawiadamiamy, że koordynatorką ds. pomocy prawnej dla ludności Ukraińskiej jest Mecenas Agnieszka Budzyńska. Prosimy o kontakt pod adresem email: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl

Регіональна Палата Юрисконсультів у Гданську пропонує безкоштовну юридичну допомогу для громадян України у:

 • процедурах надання притулку,
 • процедурах отримання статусу біженця (гуманітарне перебування, толерантне перебування),
 • легалізації перебування (тимчасового перебування),
 • організації інших формальних справ пов’язаних із перебуванням у Польщі,
 • записах дитини до школи (право/обов’язок дитини на освіту),
 • правах дитини на доступ до медичної допомоги.

Повідомляємо що координатором юридичної допомоги для українського населення є Агнешка Будзинська. Зв’яжіться будь ласка з нами за адресою електронної пошти: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl