W związku ze zgłaszającymi się do Poradni po porady, konsultacje i pomoc psychologiczno – pedagogiczną rodzicami wychowujacymi dzieci jako rodziny zastępcze lub adopcyjne polecamy ciekawą lekturę dotyczącą dzieci z niepełnasprawnościami.

rodzinyadopcyjne.jpg

W książce „Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością” zaprezentowane zostały przeżycia i doświadczenia rodzinne osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko. Bazą do jej opracowania były wywiady przeprowadzone z rodzicami z 20 rodzin adopcyjnych i zastępczych, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. W analizie zwrócono uwagę zarówno na wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć rodzice, jak i różne pozytywne aspekty z takim rodzicielstwem związane. Zebrano też wyniki opracowań na temat wychowania dziecka w rodzinie oraz aktualnych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki zastępczej w Polsce i sytuacji rodzin (także adopcyjnych i zastępczych) z dzieckiem z niepełnosprawnością. Książka adresowana jest do rodziców adopcyjnych i zastępczych, osób rozważających podjęcie się takiej roli, a także pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, osób zatrudnionych w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi i wszystkich zainteresowanych problematyką opieki zastępczej i niepełnosprawności.

Literatura zalecana dla rodziców adopcyjnych i zastępczych

Gregory C. Keck, Regina M. Kupecky, Wychowanie zranionego dziecka: pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju, Wyd. MRaciniewski Services, 2013

Jane Schooler, Betsy Keefer Smalley, Timothy J. Callahan, Zranione dzieci, uzdrawiające domy. Wyd. MRaciniewski Services, 2012

Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało, Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013

Deborah D. Gray, Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

Bruce D. PerryMaia Szalavitz, O chłopcu wychowywanym jak pies. Media Rodzina, 2011